Dins del nostre objectiu de millora contínua, Tecnycon té el compromís de proporcionar als nostres clients un millor servei i atenció, segons la nostra Política de Qualitat.

Per poder assolir aquest objectiu, Tecnycon té implantat un sistema de gestió de qualitat basat en la Norma ISO 9001:2015.

A causa d’aquest compromís amb els nostres clients, és imprescindible que els nostres proveïdors compleixin una sèrie de requisits d’acord amb els nostres estàndards de qualitat, i per aquest motiu, el nostre sistema de qualitat estableix la necessitat d’avaluar i seleccionar els proveïdors en funció de la seva capacitat per complir amb els compromisos comercials que estableixen amb Tecnycon.

Es comuniquen als proveïdors externs els requisits per als productes i serveis que s’han de proporcionar i l’aprovació de productes en el moment de la comanda.

El seguiment de l’avaluació consta al següent:

  • S’estableix un límit de no-conformitats anuals, on s’avaluaran a cada comanda, la preparació correcta, el compliment dels terminis de lliurament confirmats i la qualitat del material subministrat. En cas que no es compleixi algun dels requeriments, es registrarà la no-conformitat.

  • En cas d’arribar al límit establert, o en el cas que la no-conformitat sigui d’una gravetat inacceptable d’acord amb els nostres requisits, se li enviarà al proveïdor una notificació exposant-li el problema perquè prengui les corresponents mesures per solucionar les incidències. Segons el resultat d’aquestes mesures, es decidirà si el proveïdor continua sent apte, i en cas negatiu, es prescindirà dels seus serveis.

    Es comunica al proveïdor els criteris de l’avaluació del seu exercici tenint en compte els punts abans esmentats a la nostra web i també a través d’un enllaç al peu de pàgina de les nostres comandes.