Qualitat

Experiència i qualitat de servei: tot el que esperes

En el sector dels Subministraments Industrials la experiència, la rapidesa i la qualitat de servei són la clau de l’èxit. Per això milloren constantment.

Sectoses - Tecnycon

Més de 20.000 articles referenciats i una gran varietat de materials.

Millora constant

Qualitat

TECNYCON© disposa d’una dilatada trajectòria personal i profesional i es va marcar, des dels seus inicis, la filosofia de la millora constant.

Actitud i qualitat de servei són els valors afegits que ens col·loquen en una situació de privilegi dins la competència.

Homologació nacional

Qualitat

TECNYCON© està present i homologat com a proveïdor oficial en diverses de les empreses més representatives de diversos sectors del nostre mercat nacional.

Això avala i reafirma la nostra capacitat de servei en les situacions de major pressió i exigència.

Empresa certificada en ISO 9001 per Bureau Veritas

Qualitat

La nostra obsessió pel servei i com a empresa certificada en ISO 9001 per Bureau Veritas, entitat acreditada per ENAC, amb el número de certificació ES135786-1, reforça el sistema de control i qualitat que venim implantant.

El nostre sistema de qualitat ISO 9001 ens permet obtenir qualsevol informació de la cadena logística de forma immediata, tant pera  operacions en procés, com per la resta d’històric d’operacions realitzades amb els nostres clients y proveïdors.

Traçabilitat

Amb el sistema traçabilitat, registrem tota la informació i la documentació que ens permet rastrejar qualsevol producte subministrat, des del seu origen fins el seu destí final, incloent-hi totes les seves etapes intermèdies.

Per tenir-ho tot sota control.

Certificats

Aquest sistema de traçabilitat ens permet l’expedició de certificats EN 10204, segons disponibilitat, de qualsevol producte subministrat per TECNYCON©

Oferim totes les garanties.

NORMA EN 10204 - PRODUCTES METÀL·LICS - TIPUS DE DOCUMENTS D'INSPECCIÓ

Referència a EN 10204

Designació del tipus de document d'inspecció

Tipus d'inspecció

Contingut del document

Document validat per

Tipus 2.1

Declaració de conformitat amb la comanda

No específica

Declaració de conformitat amb la comanda

El fabricant

Tipus 2.2

Informe d'assaig

No específica

Declaració de conformitat amb la comanda, amb indicacions dels resultats d'una  inspecció no específica

El fabricant

Tipus 3.1

Certificat d'inspecció 3.1

Específica

Declaració de conformitat amb la comanda, amb indicacions dels resultats d'una  inspecció específica

El representant autoritzat pel fabricant per a la inspecció, independent del departament de fabricació

Tipus 3.2

Certificat d'inspecció 3.2

Específica

Declaració de conformitat amb la comanda, amb indicacions dels resultats d'una  inspecció específica

El representant autoritzat pel fabricant per a la inspecció, independent del departament de fabricació, i pel comprador per a la inspecció o pel inspector designat en regulacions oficials.